Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

H NOVACOM ιδρύθηκε το 2003 από εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής και συμβούλους επιχειρήσεων. Αποστολή της επιχείρησης είναι να λειτουργήσει ως στρατηγικός συνεργάτης επιχειρήσεων και οργανισμών, παρέχοντας υπηρεσίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και ποιότητας, τεχνογνωσία, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Σκοπός της NOVACOM είναι να αποτελέσει πολύτιμο επιχειρησιακό πόρο. Βασικές αρχές και αξίες της είναι το ήθος, ο επαγγελματισμός, το συνεργατικό πνεύμα, η αφοσίωση και πίστη στους στόχους που έχει θέσει ο συνεργάτης της και τέλος η διαρκής εξασφάλιση συγκριτικού και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους πελάτες – συνεργάτες της.

 Η NOVACOM αναπτύσσει λύσεις με άξονα την παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών και τεχνολογικών λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει την πελατοκεντρική φιλοσοφία κα προσπαθεί κάθε φορά να ανιχνεύσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, να προτείνουμε την δημιουργία λύσεων που θα ακολουθούν τη φιλοσοφία και το προφίλ του πελάτη, ενώ παράλληλα διατηρούν τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα τις μετατρέψουν σε μέσο για την αύξηση του πελατολογίου.

 Αναλαμβάνουμε με απλό, εύκολο και γρήγορο τρόπο να μεταφέρουμε την επιχείρησή σας στο αύριο της Τεχνολογίας, χωρίς υπερβολικές δαπάνες, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες σας και την εταιρική σας εικόνα και εξασφαλίζοντάς την άρτια λειτουργικότητα σας.