Χαλκιδικής 51 A2, Πυλαία, 55535

Managed Services

Managed Services είναι μια επέκταση της επιχείρησης σας. Σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείται συνεχώς  τον αναδυόμενο κόσμο της πληροφορικής, έχοντας έτσι την ικανότητα να διαχειρίζεστε την IP σας υποδομή. Ακόμη, θα είστε ικανοί να παρέχεται συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στα τωρινά σας σχέδια όσο και τα μελλοντικά.

Οι Managed Services είναι μια εναλλακτική λύση στο μοντέλο break/fix ή on-demand outsourcing όπου ο πάροχος υπηρεσιών εκτελεί υπηρεσίες κατ' απαίτηση και χρεώνει τον πελάτη μόνο για την εργασία που έχει γίνει.

managed services

Managed Services είναι μια επέκταση της επιχείρησης σας. Σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείται συνεχώς  τον αναδυόμενο κόσμο της πληροφορικής, έχοντας έτσι την ικανότητα να διαχειρίζεστε την IP σας υποδομή. Ακόμη, θα είστε ικανοί να παρέχεται συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στα τωρινά σας σχέδια όσο και τα μελλοντικά.

Οι Managed Services είναι μια εναλλακτική λύση στο μοντέλο break/fix ή on-demand outsourcing όπου ο πάροχος υπηρεσιών εκτελεί υπηρεσίες κατ’ απαίτηση και χρεώνει τον πελάτη μόνο για την εργασία που έχει γίνει.