Χαλκιδικής 51 A2, Πυλαία, 55535

Management Print Services

Οι Managed Print Services (MPS) συμβάλλουν σημαντικά στην ορθή λειτουργία του οργανισμού σας. Αξιολογώντας τις ανάγκες σας, προμηθεύεστε το κατάλληλο μοντέλο που θα μπορέσει να συνοδεύσει τις ανάγκες σας. Σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξετε τον εξοπλισμό σας, καθώς και τον τρόπο τιμολόγησης (αγορά ή leasing). Σε συνδυασμό με τις λύσεις software που προσφέρουν οι managed print services, γίνεται δυνατός ο στόχος των χαμηλών δαπανών και της υψηλής παραγωγικότητας.

print services

Οι Managed Print Services (MPS) συμβάλλουν σημαντικά στην ορθή λειτουργία του οργανισμού σας. Αξιολογώντας τις ανάγκες σας, προμηθεύεστε το κατάλληλο μοντέλο που θα μπορέσει να συνοδεύσει τις ανάγκες σας. Σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξετε τον εξοπλισμό σας, καθώς και τον τρόπο τιμολόγησης (αγορά ή leasing). Σε συνδυασμό με τις λύσεις software που προσφέρουν οι managed print services, γίνεται δυνατός ο στόχος των χαμηλών δαπανών και της υψηλής παραγωγικότητας.